VUOROVAIKUTUKSEN, TIIMITYÖN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

MITEN TILAAN VALMENNUKSEN/SAAN LISÄTIETOA

Jotta voimme toimittaa valmennuksessa käytettävät tunnukset, tarvitsemme seuraavat tiedot: osallistuvien henkilöiden lukumäärän, valmennuksen ajankohdan, organisaation toimialan ja tiedon tiimiprofiilista. Osallistujille tullaan lähettämään sähköpostilla valmennusohjelman internet-sivujen paikka ja henkilökohtainen salasana. Tilauksen voi lähettää alla olevalla lomakkeella.

1.Henkilöiden lukumäärä. Osallistuvien henkilöiden lukumäärää vaikutta valmennuksen hintaan. Valmennuksen kustannukset ovat 75 €/henkilö (sis. alv). Oppilaitoksille on olemassa oma hinnoittelu ja laskutusmenettely, jota voit tiedustella suoraan meiltä jukka.alava@didactica.fi

2.Valmennuksen ajankohta. Tilaaja voi vapaasti määritellä valmennuksen ajankohdan oman tarpeensa mukaan. Toivottavalle ajankohdalle avataan lukuoikeudet kaikille osallistuville henkiöille. Valmennusta suunniteltaessa tulee arvioida osallistujien mahdollisuudet lukea internet-aineisto ja sen jälkeen käydä yhteinen keskustelu. Valmennuksen tehokkuuden kannalta näiden tapahtumien väli ei saisi ylittää 3 viikkoa. Lukuoikeudet avataan kuuden viikon ajaksi asiakkaan toiveiden mukaisina.

3.Organisaation toimiala. Valmennuksen sisältöä on muokattu parhaiten vastaamaan eri toimialojen tarvetta, joten tarvitsemme tiedon siitä. Tällä hetkellä eri versiot on laadittu teollisuudelle, asiantuntijaorganisaatioille, opetustoimelle ja sosiaali- ja terveystoimelle.

4.Tiimiprofiili. Suosittelemme erikseen tilattavan tiimiprofiilin hankintaa aina, kun valmennukseen liitetään osallistuvan ryhmän keskinäinen tilaisuus. Näin voidaan varmistaa valmennuksen vaikuttavuus. Tiimiprofiilin hinta on 100 € (sis. alv) ja siihen sisältyy ohjeet tiimin vetäjälle yhteisen tilaisuuden toteuttamiseksi.

Saatuamme tilauksen, vahvistamme sen välittömästi ja lähetämme varauslaskun 100 €. Saatuamme suorituksen annamme ohjeet osallistujien sähköpostiosoitteiden toimittamisesta. Valmennusohjelma käyttää tunnuksena sähköpostiosoitetta ja lähettää kullekin henkilökohtaisen salasanan. Näin voidaan turvata jokaisen osallistujan tietoturvallisuus. Valmennuksen jälkeen ohjelma poistaa automaattisesti kaikki sähköpostiosoitteet ja tietopankkiin jäävät ainoastaan vastausten numerot tilastollista jatkotutkimusta varten. Mikään osallistujan tieto ei voi valmennuksen aikana joutua ulkopuolisten käsiin.

Valmennuksen varsinaisen laskun, josta on vähennetty varausmaksu, eräpäivä on n. 10 päivää valmennuksen alkamisen ajankohdasta.

< takaisin