SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskortti

Sähkötyöturvallisuuskoulutus on standardin SFS 6002 edellyttämä koulutus, joka on tarkoitettu kaikilla sähköalan töitä tekeville henkilöille, sähköalaa opiskeleville, työnjohto-, käyttötoiminta-, sähkösuunnittelu-, opetus- ja muissa sähköalan asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille.

 

Koulutus

Kurssilla (8h) käsitellään sähkön vaarallisuutta, lakeja sekä asetuksia, turvallista toimintaa sähköalalla, yrityksen toimintaorganisaatiota sähkötöiden kannalta, sähkökäyttöjä, työskentely- sekä kunnossapitokäytäntöjä ja sähköajoneuvoja koskevia töitä. Kurssiin sisältyy koe sekä kokeen läpikäynti.  Kokeen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Sähkötyöturvallisuuskortti todistuksena osaamisesta.  Koulutus räätälöidään aina yritys-/tapauskohtaisesti.

Koulutus on uusittava viiden vuoden välein

 

Hinta

Kurssin hinta sovitaan aina tapauskohtaisesti.

 

Tiedustelut ja yhteydenotto

Ville Alava

045 6766 494
‎ville.alava@outlook.com‎

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n auktorisoima SFS6002-sähkötyöturvallisuuskorttikouluttaja