Referenssit

Koulutuspalvelu Didactica on toiminut hyvin monilla toimialoilla, mutta erityisesti asiakkaina ovat olleet korkean teknologian organisaatiot, asiantuntijaorganisaatiot, puolustusvoimat, yliopistot, opetustoimi, oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi sekä järjestöt.

Seuraavana on esimerkkejä eri organisaatioista, jotka ovat olleet konsulttiasiakkaina tai ovat käyttäneet Didactican koulutuspalveluja ja kehittämisteknologiaa:

ABB Oyj
Elcotec Oyj
Itä-Savo Oy
M-Real Oyj
Metsäliitto
Vaisala Oyj
Yomi Oyj

Clark Manufacturing, USA
Lexmark, USA

Jyväskylän kaupunki

St Petersburg Chamber of Commerce

Ilmavoimat/esikunta
Lentotekniikkalaitos
Pääesikunta
Viestitekniikkalaitos

Helsingin yliopisto
Kuopion yliopisto
Turun yliopisto
University of Kentucky, USA

University of Pretoria, South-Africa

East China Normal University, Shanghai, China

Universidad Playa Ancha, Chile

Islannin opetustoimi
Suomen opetushallitus
Viron opetushallitus
Tanskan opetushallitus

Keski-Suomen opetus- ja sivistystoimi; kaikkiaan 15 kuntaa sekä niiden kaikki oppilaitokset

Satakunnan opetus- ja sivistystoimi; kaikkiaan 16 kuntaa niiden kaikki oppilaitokset

OSAAVA- rahoituksella ja yhteistyöllä OPSIA ry:n kanssa lähes 50 kunnan opetus- ja sivistystoimen kehittäminen (strateginen muutos, KuntaKesu, pedagoginen johtaminen)     

Mikkelin opetustoimi                  
Kuopion opetustoimi 
Tuusulan kasvatus- ja opetustoimi 

Ressun lukio
Päijät-Hämeen ammattioppilaitos

Jyväskylän näkövammaisten koulu
Turun ammatti-instituutti
ESHA – European Secondary Head’s Association

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keskussotilassairaala Tilkka
Kuopion yliopistollinen keskussairaala
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Suomen Hammashuolto Oy
Suomen Hammaslääkäriliitto ry
Suomen Hammaslääkäriasemat

Akava ry
Insinööriliitto ry
Sosiaalityöntekijäin liitto ry
Suomen Autokoululiitto ry
World Federation of Social Workers

ADHD- liitto ry
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Invalidiliitto ry
Suomen Parkinson- liitto ry

Lisenssikäyttö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Johtamistaidon opisto - JTO
Jyväskylän yliopisto
Reijo Mattila Oy
SynerChange Oy
Triangle Associates, USA
Vaisala Oyj
Vierumäki
Yritysvalmennus Oy